Hur fungerar DNA?

DNA finns i allt levande på jorden och DNA-koden är ritningen till hur varje varelse ser ut och fungerar. Ett barn ärver sitt DNA från sina föräldrar och därigenom från sina anfäder. Det är detta som är så användbart för oss släktforskare!

Jag ska här försöka att enkelt förklara hur DNA ärvs från våra anfäder och hur DNA-test för oss släktforskare fungerar.

Ur släktforskarsynvinkel består människans DNA av tre delar, nämligen Y-kromosom (kallas Y-DNA), mitokondrie-DNA (kallas mtDNA) och autosomalt DNA (kallas atDNA):


YDNA-treeY-DNA
Y-kromosom finns bara hos män och den ärver mannen i sin helhet från sin far utan inblandning av moderns DNA.

Varje nu levande mans Y-kromosom har alltså ärvts från far till son genom 1000-tals generationer.


mtDNA-treemtDNA
Mitokondrie-DNA finns hos alla människor oavsett kön. Denna del av DNA ärvs i sin helhet från mor till barn utan inblandning av faderns DNA. Även män ärver alltså mtDNA från sin mor, men män kan inte föra detta DNA vidare till sina barn, det kan bara kvinnor göra.

Varje nu levande människas mtDNA har alltså ärvts oförändrat från mor till dotter genom 1000-tals generationer.


atDNA-treeAutosomalt DNA
Autosomalt DNA är den allra största delen (mer än 99%) av vårt DNA. Detta DNA ärver vi från både mor och far, ungefär 50% från varje förälder. Vilka delar av DNA:t vi ärver från varje förälder är helt slumpmässigt. Varje förälder har en likadan blandning av sina föräldrars DNA, som i sin tur har en blandning av sina föräldrars DNA, o s v. Därför är ditt autosomala DNA en salig blandning av små DNA-bitar från dina anfäder på alla släktgrenar.

Eftersom detta DNA blandas 50/50 för varje generation, blir det efter ca 10-12 generationer så uppblandat att det inte går att urskilja de enskilda delarna.


DNA-test för släktforskning

Utifrån de tre delarna av DNA, som jag beskrivit ovan, finns det tre typer av DNA-test för en släktforskare: Y-DNA, mtDNA och atDNA (atDNA-testet kallas ”Family Finder”).

Y-DNA ger dig två saker:

  • Svar på vilken gren av mänsklighetens manliga släktträd du tillhör och därigenom kunskap om vilken väg din rent manliga anlinje (farfarsfarfars… o.s.v.) förflyttat sig från mänsklighetens vagga i Afrika för mer än 200 000 år sedan till där du bor idag.
  • En lista på ett antal andra testade manliga släktforskare som visar sig vara dina släktingar, vilka har samma Y-kromosom som dig och alltså är ättlingar till samme man.

mtDNA ger dig två saker:

  • Svar på vilken gren av mänsklighetens kvinnliga släktträd du tillhör och därigenom kunskap om vilken väg din rent kvinnliga anlinje (mormorsmormors… o.s.v.) förflyttat sig från mänsklighetens vagga i Afrika för mer än 200 000 år sedan till där du bor idag.
  • En lista på ett antal andra testade släktforskare som visar sig vara dina släktingar, vilka har samma mtDNA som dig och alltså är ättlingar till samma kvinna.

atDNA (Family Finder) ger dig en massa släktingar:

Eftersom detta test tittar på DNA som kommit från alla dina släktgrenar, får du här en lista på andra DNA-testade människor som visar sig vara släkt med dig (som alltså har någon del av sitt DNA identiskt med dig). Vi brukar kalla det för ”DNA-kusiner”!

Normalt brukar man få en lista på mellan 50 till 500 släktingar, som kan finnas världen över. Du kan inte se hur ni är släkt, men du får en beräkning av hur långt bak den gemensamma anfadern/anmodern bör finnas. Sedan är det bara att ta kontakt med dina släktingar och försöka forska fram var era anor går ihop. För släkt är ni – DNA ljuger inte!

Det är väldigt spännande att tillsammans med sina nyfunna släktingar försöka klura ut hur man är släkt och jag vet släktforskare som fått vänner för livet genom sina DNA-kusiner.

One Response to Hur fungerar DNA?

  1. Pingback: luottoa

Comments are closed.