Avancerade tips

Här kommer så småningom mer avancerade tips för hur du kan gräva vidare med hjälp av fördjupade DNA-test eller överföring av dina testdata till andra databaser.