Vad gör jag med resultaten?

Här kommer lite tips på hur du gör när du fått dina resultat.

Resultat från YDNA-test

Som resultat av ett YDNA-test hos FTDNA få du två saker:

  • En lista med matchningar/släktingar som är släkt med din raka fädernelinje via sin raka fädernelinje.
  • Uppgift om din haplogrupp (din gren på den manliga delen av mänsklighetens släktträd)

Dina matchningar/släktingar

När du loggat in på ditt konto hos FTDNA hittar du dina matchningar/släktingar under menyvalet Y-DNA > Matches. Du får då fram en lista över testade personer som har liknande värden på sitt test av sin Y-kromosom. De är därmed, via sin raka fädernelinje, släkt med din raka fädernelinje.

Din haplogrupp

HaplorutaNär du loggat in på ditt konto hos FTDNA ser du på förstasidan en ruta (mitt på sidan ungefär) med texten ”YDNA Haplogroup” och en förkortning. Detta är din haplogrupp, d v s din plats på den manliga delen av mänsklighetens släktträd.

Men vad betyder förkortningen? Och kan man inte få veta mer detaljerat vilken gren man tillhör?

YDNA-trädbild-liten

Släktträdet över s k haplogrupper för den manliga delen av mänskligheten. 

 

Förkortningen står för vilken huvudgren du tillhör, i exemplet ovan är det ”I”. M253 står för en specifik mutation (en så kallad SNP) som ditt resultat indikerar att du har. Du har säkert fler mutationer än så, men vilka det är ger inte detta test svar på.

För att få veta mer detaljerat vilka mutationer du har och alltså vilken gren du tillhör ska du, så snart du fått resultatet och uppgift om vilken haplogrupp du tillhör, gå med i det FTDNA-projekt som jobbar med just den haplogruppen (det är gratis). Detta dels för att experterna på just din haplogrupp då kan hjälpa dig genom att göra en bedömning av vilken av haplogruppens undergrenar du tillhör och dels för att ditt resultat bidrar till forskningen kring just din haplogrupp.

Du hittar rätt projekt för din haplogrupp genom att gå in under menyn Projects > Join. På sidan du kommer till, leta under rubriken Y-DNA HAPLOGROUP PROJECTS och ”din” bokstav.

OBS! Tillhör Du haplogruppen R1a är det viktigt att välja rätt projekt. Det finns två med snarlika namn, men endast det ena är aktivt. Det är det som heter endast R1a (med underrubriken R1a1a and Subclades Y-DNA Project)
 

Viktiga saker

När du gjort YDNA-testet finns det några andra saker som är viktiga, för att du och andra DNA-släktforskare ska få ut maximalt med nytta av resultaten.

Lägg in uppgift (på ditt FTDNA-konto) om den mest avlägsne anfader på din raka fädernelinje som du känner till, eftersom denne man bar på samma YDNA som du gör och är viktig för andra som letar efter kopplingar till din fädernelinje.

Det du också bör göra är att lägga in uppgifter om din fädernelinje och din haplogrupp i den Svenska Haplogruppdatabasen.

Family Finder

Här kommer jag så småningom att ge tips på hur du går vidare med dina resultat från testet Family Finder hos Family Tree DNA.

mtDNA

Här kommer jag så småningom att ge tips på hur du går vidare med dina resultat från mtDNA-test hos Family Tree DNA.