YDNA-träd för R1a i Sverige

Det går att göra spännande saker med Y-DNA resultat! Utifrån ett antal testade personers resultat kan man t e x räkna ut hur släktträdet för dessa personer sannolikt ser ut.

Eftersom jag själv tillhör haplogrupp R1a har jag specialstuderat de personer i Sverigeprojektet som tillhör just denna haplogrupp och har anor i Sverige. Utifrån deras testresultat har jag skapat detta träd (för fullstor pdf-version klicka här):

Swedish R1a DNA tree

Detta är alltså en illustration på hur de som visat sig tillhöra haplogrupp R1a i Sverige är släkt via sina fädernelinjer. Med i trädet är alla medlemmar i Sverigeprojektet som testat minst YDNA67. Tidsperspektivet är långt med hundratals, eller ibland t o m tusentals, år mellan förgreningarna. T e x bedöms mutationen Z284 ha uppstått ca 2 500 år före kristus.

De olika färgerna markerar de grenar som visat sig ha, eller bedöms ha, vissa specifika mutationer. Trädet har beräknats* utifrån de testade personernas 67 markörer. För att uppnå hög säkerhet i beräkningarna krävs egentligen 111 markörer, men 67 markörer ger ett hyfsat säkert utfall.

Regionala mönster

Intressant är att se hur trädet visar ett antal regionala ”kluster”:

  • En västlig grupp som syns i nederkant med fyra bohuslänska linjer, som tycks ha spridit sig uppåt via Dalsland till Värmland och Västmanland.
  • En mestadels norrländsk grupp i övre delen (”klockan ett” i bilden) som tillhör grenen L448, men som inte har mutationen CTS4179. Här finns säkert en ännu oupptäckt mutation, som binder ihop dessa grenar.
  • Grenen CTS4179 som har en klart västlig utbredning.
  • Grenen CTS8401 som har en klart sydlig utbredning.
  • Ännu en mestadels norrländsk grupp snett nedåt till vänster (”klockan åtta i bilden”) som tillhör grenen Z287/Z288, men där ingen ytterligare gemensam mutation hittats ännu.

I takt med att fler testar sig för minst 67 markörer och när resultaten från BigY-testerna är klara och analyserade, kommer trädet att växa ytterligare och nya grenar identifieras. Om allt går väl ska jag skapa en ny utökad version av detta R1a-träd till sommaren. Om du är R1a och vill vara med i nästa trädversion, se till att du är med i Sverigeprojektet och har testat minst YDNA67.

*) Det fylogenetiska trädet beräknades genom att skapa en distansmatris för alla testpersonernas YDNA67. Distansmatrisen lästes in i programmet Splits Tree där en klusteranalys gjordes med metoden BioNJ för att beräkna ett fylogram. Fylogrammet exporterades till programmet FigTree där det grafiska trädet skapades. De personer som testat positivt för någon SNP användes som guide i hela processen.
This entry was posted in Avancerat, R1a, YDNA. Bookmark the permalink.